s.m.a.r.t.

Więcej o:

s.m.a.r.t.

  • Motywacja do treningu. Wyznaczanie celów metodą S.M.A.R.T.

    . Oto ona. Metoda S.M.A.R.T. służy do wyznaczania celów i określa, jak powinny one wyglądać i od czego zależy ich osiągnięcie. S.M.A.R.T. to akronim angielskich słów: Simple (prosty), Measurable (mierzalny), Achievable (osiągalny), Relevant (istotny) i Timely defined (wyznaczony w czasie), który w dosłownym