Sprint lepszy od maratonu? Kolejne doniesienia.

Nowe wyniki badań naukowych, opublikowane 5 kwietnia b.r. w American Journal of Human Biology donoszą, że wysiłek o wyższej intensywności może być lepszym sposobem na dbanie o serce.

Choroby układu krążenia nadal są na pierwszym miejscu wśród przyczyn śmierci ludzi na całym świecie. Autor badań - Duncan Buchan z University of the West of Scotland twierdzi, że przyczyn ryzyka zachorowania na schorzenia układu sercowo-naczyniowego należy szukać w dzieciństwie każdego człowieka.

Buchan wraz ze współpracownikami przeprowadził badania na dzieciach w wieku szkolnym. Czterdziestu siedmiu chłopców i dziesięć dziewczynek w przypadkowy sposób przydzielono do dwóch grup, z których jedna poddana została treningowi o wysokiej intensywności (HIT - high intensity training), a druga tradycyjnemu treningowi wytrzymałościowemu (MOD - moderate intensity training).

Obie grupy trenowały trzy razy w tygodniu przez 7 tygodni. Dzieci poddane treningowi HIT wykonywały serię sprintów między którymi odpoczywały 30 sekund. Dzieci z grupy treningu MOD biegały stałym tempem przez 20 minut.

Po zakończeniu siedmiotygodniowego okresu treningowego dzieci z grupy MOD miały za sobą 420 minut ćwiczeń, a dzieci z grupy HIT tylko 63 minuty wysiłku. Wydatek energetyczny w grupie HIT wyniósł średnio 907,2 kcal, a w grupie MOD 4410 kcal. U wszystkich dzieci stwierdzono spadek ryzyka zachorowania na choroby serca. Wniosek? Dzieci z grupy HIT poświęciły na trening ponad 6 razy mniej czasu niż dzieci z grupy MOD, co oznacza, że na wysiłek poświęciły tylko 15% czasu, jaki na trening poświęcały dzieci trenujące wytrzymałościowo. Uzyskały więc takie same efekty zdrowotne, ale mniejszym nakładem czasu.

Odkrycia te dowodzą, że krótkie, ale intensywne treningi są skutecznym sposobem dbania o układ krążenia: poprawiają wydolność krążeniowo-oddechową i obniżają ciśnienie krwi.

To pierwsze tego typu badania, które udowodniły, że trening interwałowy ma wpływ na czynniki ryzyka powstawania chorób układu krążenia u młodzieży.

Autor badań wskazuje na konieczność kontynuowania badań, co pozwoli lepiej poznać długoterminowy wpływ tego rodzaju treningu na zdrowie ludzi młodych i dojrzałych, którymi staną się w przyszłości.

Wniosek dla nas? Na trening dla zdrowia nie trzeba poświęcać wiele czasu, ale trzeba to robić regularnie.

Źródło: Duncan S. Buchan, Stewart Ollis, John D. Young, Non E. Thomas, Stephen-Mark Cooper, Tom K. Tong, Jinlei Nie, Robert M. Malina, Julien S Baker. The effects of time and intensity of exercise on novel and established markers of CVD in adolescent youth. American Journal of Human Biology, 2011; DOI: 10.1002/ajhb.21166

Dołącz do nas na Facebooku

Więcej o: