rower w mieście

Więcej o:

rower w mieście

 • Rowerem w miasta: Kompatybilność ruchu rowerów, samochodów i pieszych

  Nawiązuje ono do hasła serii felietonów Stefana Kisielewskiego, które organizowały moją wyobraźnię w latach młodości: "Głową w ściany". Różnorodność i skala przeciwności, z którą zmagał się Kisiel przed półwieczem była nieporównanie większa niż skala barier, z którymi trzeba się zmierzyć obecnie,

 • Rower w mieście? Socjolog: jest niedowartościowany

  a rowerzystami, tłumaczy Michał Wanke, socjolog UO. Nie ma zrozumienia dla rowerów w mieście "W związku z tym, że w kulturze transportu miejskiego naszego kraju rower nie znajdował nigdy istotnej pozycji, ponieważ był kojarzony z plebejskim, wiejskim środkiem transportu, w miarę postępującej

 • Rowerem w Miasta: Potrzeba danych

  u nich zrozumienie, sądząc jednak z wielu komentarzy, znaczna liczba argumentów czy propozycji zawartych w nich jest regularnie podważana, przy pomocy sformułowań wynikających z korzystania z wiedzy niekiedy zniekształconej emocjami. Zobacz pozostałe Felietony "Rowerem w miasta" dr. Kuropatwińskiego

 • Rowerem w miasta: Serendypitywność

  Velo-City Nantes 2015 Wyzwaniem dla działaczy organizacji pozarządowych, angażujących się w przekonywanie decydentów miejskich do inwestowania w widzialną i niewidzialną infrastrukturę rowerową oraz promocję korzystania z roweru nadal niestety bywa fakt, że wielu z nich hołduje tezie typu: Rower

 • Rowerem w miasta: Rowery zdobędą wiosnę?

  ) zwiększenia roli roweru w mieście mogą prowadzić do (skokowego) wzmocnienia nadziei, że za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że mieszkamy w środowisku, które charakteryzuje się stałą poprawą jakości życia. Byśmy budząc się co rano mogli powiedzieć: dzisiaj jest lepiej niż było wczoraj, jutro

 • Rowerem w Miasta: Porozmawiajmy o kompatybilności

  . Jeśli są tańsze alternatywy, warto je wziąć pod uwagę. Na zakończenie dwa zestawienia: osie wyboru zidentyfikowane przez działaczy albańskiej organizacji promocji korzystania z rowerów w mieście Szkodra 1 oraz tablica porównawcza: jak proponenci zrównoważonego rozwoju widzą granice kompromisu między ruchem

 • Rowerem w Miasta: Mała literka jot

  - tylko z odległością większą: półtora metra. Taką odległość między rowerzystą a wyprzedzającym go samochodem przewiduje francuskie prawo o ruchu drogowym. Zamiast litery "jot" - litera "m". Zobacz pozostałe Felietony "Rowerem w miasta" dr. Kuropatwińskiego Co te znaki i te naklejki mówią użytkownikom dróg? W

 • Rowerem w miasta: Przeciwstawne wizje

  Skrajne opinie typu "stop z terroryzmem pedalarzy!" albo "pedalarskim prowokatorom mówimy nie" pojawiają się obok pozornie bardziej świadczących o zdolności do refleksji sformułowań typu "A gdzie podziewają się rowerzyści od listopada do kwietnia?" lub "Szanujmy nasze wybory komunikacyjne i nie

 • Rowerem w miasta: Procenty emocji

  Różnego rodzaju badania socjologiczne wykazują, że według największej liczby respondentów, największe antagonizmy występują między kierowcami a cyklistami, podczas gdy niejednokrotnie bywamy również świadkami ostrych połajanek między kierowcami. Uzależnieni od samochodu kierowcy lub samozwańczy

 • Rowerem w miasta: Oblicza suburbanizacji

  Czy można jej zapobiec? Czy jest nieuchronna, nieodwracalna, a może ma jakieś zalety? Odpowiedzi na te pytania zależą od punktu widzenia. Włodarze miasta, rozumiejący pojęcie "bazy podatkowej" wiedzą, że może ona powodować zmniejszenie wpływów do miejskiej kasy. Popularna kiedyś gra komputerowa