Telefon komórkowy a rak mózgu - najnowsze doniesienia

31 maja 2011 roku naukowcy opublikowali swoje zaktualizowane stanowisko dotyczące ryzyka związanego z używaniem telefonów komórkowych. Oficjalne pismo opublikowała agencja  International Agency for Research on Cancer (IARC).

"Po przeanalizowaniu wszelkich dostępnych danych specjaliści IARC sklasyfikowali pole elektromagnetyczne wytwarzane przez telefony komórkowe jako potencjalnie rakotwórcze dla ludzi" - powiedział Jonathan Samet, członek panelu naukowego biorącego udział w analizowaniu danych. "Doszliśmy do takiego wniosku, bazując na danych wskazujących na związek między używaniem telefonów komórkowych a rozwojem glejaka - jednego z rodzajów nowotworu mózgu". Określając korzystanie z telefonów komórkowych jako potencjalnie rakotwórcze naukowcy twierdzą, że bardzo częste używanie telefonów komórkowych może, ale nie musi powodować specyficznej odmiany raka mózgu - glejaka. Wnioski te oznaczają pilną konieczność przeprowadzenia badań naukowych, które stwierdzą ostatecznie, czy pole magnetyczne wytwarzane przez telefony komórkowe powoduje raka mózgu i jak to się dzieje.

IARC szacuje że 5 miliardów ludzi korzysta obecnie z telefonów komórkowych , a czas na jaki narażone są ich mózgi na potencjalnie szkodliwe promieniowanie stale się wydłuża. Szczególnie narażone na szkodliwe promieniowanie są dzieci, których czaszka ma mniejszą grubość i które będą korzystać z telefonów znacznie dłużej niż ich rodzice.

Stanowisko IARC warto odnieść do rzeczywistości. Obecnie na liście czynników potencjalnie rakotwórczych znajduje się 240 substancji, do których zalicza się m.in płyny stosowane w pralniach chemicznych oraz pestycydy. IARC nie formułuje ostrzeżeń związanych z ich stosowaniem. To w gestii ludzi stykających się z czynnikami potencjalnie rakotwórczymi jest ewentualne zastosowanie środków ostrożności.

Dołącz do nas na Facebooku

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.