Biomechanika i kinematyka w treningu. Co to jest? Kiedy warto uwzględnić je w swoim planie treningowym?

Biomechanika układu ruchu człowieka to dziedzina nauki. Podczas studiów nad nią zgłębia się przede wszystkim właściwości mechaniczne tkanek, układów oraz poszczególnych narządów. Warto wiedzieć, jak działa biomechanika w treningu. W tym kontekście należy też dowiedzieć się, co to jest kinematyka i superkompensacja w treningu.

Biomechanika – co to jest? O co w tym chodzi?

Biomechanika to jedna z ważniejszych dziedzin nauki. Skupia się ona z jednej strony na poznaniu mechanicznych właściwości tkanek, narządów oraz układów, a z drugiej bada przyczyny i skutki mechanicznego ruchu wszystkich organizmów żywych. Tu warto zaznaczyć, że przyczyny ruchu mogą być zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Taką przyczyną zewnętrzną są na przykład ciężary, które podnosimy, a wewnętrzną choćby siła naszych mięśni.

Skutkiem ruchu w biomechanice może być zmiana położenia całego ciała albo tylko elementu, choćby nogi. Warto wiedzieć, że skutkiem może być także odkształcenie ciała w wyniku urazu. Cała dziedzina traktuje o organizmie ludzkim w kategoriach maszyny. Nic więc dziwnego, że już sama nazwa „biomechanika”, która wywodzi się z języka greckiego, oznacza „mechane”, czyli właśnie maszynę. Sam przyrostek „bio” to już po prostu kategoryzowanie nauki ze względu na to, że zajmuje się organizmami żywymi.

Międzynarodowe Towarzystwo Biomechaniki poszło jeszcze krok dalej i podzieliło biomechanikę na: inżynieryjną, medyczną, ogólną, sportową, ruchów podstawowych. Jak nie trudno się domyślić, nas ze względów aktywności fizycznej, najbardziej interesuje biomechanika sportowa.

Biomechanika układu ruchu człowieka – podstawy biomechaniki sportowej

Biomechanika sportowa opisuje siłę i jej wpływ na nasze ciało podczas każdej aktywności fizycznej. Naukowcy zgłębiający tę dziedzinę analizują więc osoby, które wykonują najróżniejsze ćwiczenia sportowe. Na podstawie tego, jak zachowuje się ciało w ruchu, które mięśnie pracują, później są dobierane właściwe ćwiczenia. Z tego powodu każdy, kto zawodowo zajmuje się sportem – a w szczególności nauczaniem, więc każdy trener personalny czy instruktor – powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę na temat biomechaniki układu ruchu człowieka.

Treningi, u podstaw których leży znajomość naszej ruchomości, a także ograniczeń ludzkiego ciała, są znacznie skuteczniejsze. Nie doprowadzą także do zaburzeń, kontuzji czy urazów. Biomechanika sportowa może być także wykorzystywana do poprawy naszych wyników i ogólnej wydajności organizmu.

Biomechanika w treningu a kinematyka

Na biomechanikę składają się dynamika, statyka i kinematyka. Szczególnie interesuje nas kinematyka ponieważ tutaj najwięcej mamy do powiedzenia a propos ruchu ciała. Warto wiedzieć, że każda aktywność fizyczna składa się z następujących po sobie ruchów. Tak więc kinematyka jest nieodłącznym elementem biomechaniki, a ta jest nierozerwalnie związana ze sportem.

Kinematyka w biomechanice składa się z kolejnych trzech elementów: kinematyki, dynamiki i statyki.  

I tak kinematyka sprawdza się choćby w tak zwanych łańcuchach kinematycznych. To kombinacja kilku stawów, które łączą się w konkretny układ ruchowy. Mogą być otwarte i zamknięte. Każdy z nich wyróżnia się inną prędkością i swobodą ruchu, przy zmieniającej się stabilności. Przykładem ćwiczeń, które wykorzystują łańcuchy kinematyczne otwarte są na przykład ćwiczenia takie jak gięcia nóg na maszynie, wyciskanie sztangi. Natomiast przykładem zamkniętego łańcucha kinematyczna będą: przysiady, pompki, martwy ciąg.

Superkompensacja w treningu

Przyjrzyjmy się jeszcze superkompensacji w treningu, ponieważ często pojawia się ona w kontekście biomechaniki i kinematyki w sporcie.

Superkompensacja w treningu jest wykorzystywana, gdy przygotowujemy organizm do wzmożonego wysiłku. To więc inaczej stan zwiększonej wydolności organizmu. Warto więc uwzględnić ten proces w swoim planie treningowym, bo pozwoli nam on uzyskać jak najlepsze wyniki w danej dyscyplinie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.