Zmiana w zasadach odżywiania. Powinniśmy wzbogacić dietę o soki owocowe i warzywne

Zbyt mała ilość warzyw i owoców w diecie nie jest problemem jedynie Amerykanów, a większości europejskich państw. Najnowsze zalecenie żywieniowe, sugeruje włączenie do naszej diety 100% soków warzywnych i owocowych, by uzupełnić niedobory tych produktów.
. . .

Nowe zalecenie żywieniowe

Co 5 lat w Ameryce publikowany jest dokument dotyczący zasad żywienia, zawierający najważniejsze rekomendacje. W tym roku również opublikowano The Dietary Guidelines for Americans na lata 2015-2020.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zwrócił uwagę na jeden niepokojący fakt: bardzo niskie spożycie warzyw i owoców przez Amerykanów.

Z tego powodu w rekomendacjach pojawiło się nowe zalecenie.  Wśród produktów, o które należy wzbogacić codzienną dietę znalazły się m. in. 100 procentowe soki owocowe i warzywne.

"Z punktu widzenia żywieniowego soki warzywne i owocowe są bardzo wartościową grupą produktów. Stanowią łatwą formę dostarczania niezbędnych składników odżywczych obecnych w owocach i warzywach, ponieważ ich skład jest zbliżony do składu świeżych warzyw i owoców, których powstały. Należy w tym miejscu podkreślić, że ze względu na fakt, iż soki stanowić mogą jedną z zalecanych codziennych porcji warzyw lub owoców, ich powstawanie obwarowane jest bardzo restrykcyjnymi regulacjami Unii Europejskiej i polskiego prawa. Zgodnie z przepisami do żadnego soku owocowego czy też warzywnego nie można dodawać substancji konserwujących, barwników i aromatów innych niż otrzymane z owoców i warzyw, z których zostały wyprodukowane. powiedziała dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. Instytutu Żywości i Żywienia, i dodała:

"W Unii Europejskiej, w tym Polsce, przepisy są do tego stopnia restrykcyjne, że do soków owocowych nie wolno również dodawać żadnych cukrów. Tym samym w naszym regionie nazwa sok owocowy gwarantuje, że w produkcie znajduje się tylko ten cukier, który znajdował się w owocach, z których sok powstał. Zatem sok owocowy równa się sok 100 procent".

. . .

To nie tylko problem USA

Nie tylko Ameryka boryka się z niskim spożyciem warzyw i owoców. To problem większości krajów wysokorozwiniętych. Jest to poważne zagrożenie dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

Dieta uboga w warzywa i owoce może bowiem prowadzić do wielu chorób (m.in. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe), jak również jest jedną z przyczyn otyłości.

Właśnie dlatego, w wielu krajach Europy Środkowej i Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych wprowadzane są szczegółowe rekomendacje i zalecenia, promujące obecność tych produktów w codziennej diecie.

. . .

Ile powinniśmy jeść warzyw i owoców?

W USA przyjęło określać się zalecane do spożycia ilości warzyw i owoców korzystając z miary pojemności określanej jako filiżanka ( u nas odpowiada garści).

Zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z dokumentu mężczyźni powinni spożywać minimum 4 filiżanki warzyw oraz 2,5 filiżanki owoców dziennie.

Dla kobiet minimalne zalecenia wynoszą odpowiednio 3 i 2 filiżanki.

. . .

Rola warzyw i owoców

Rekomendacje Amerykanów zalecające picie soków 100 proc. są zbliżone do wytycznych polskich ekspertów. Podobnie bowiem jak Stany Zjednoczone i duża część krajów Unii Europejskiej, Polska boryka się wciąż ze zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

Ta niepokojąca tendencja widoczna jest także wśród dzieci, które dopiero kształtują swoje nawyki żywieniowe. Dlatego też, w opublikowanej niedawno przez Instytut Żywności i Żywienia Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, polscy specjaliści zalecają jak najczęstsze spożywanie warzyw i owoców (minimum to 400 g/dziennie).

Rola warzyw i owoców jest na tyle istotna, że w zaktualizowanej piramidzie produkty te stanowią podstawę diety! W komentarzu do piramidy zdrowego żywienia również podkreślony został fakt, że jedną z dziennych porcji warzyw lub owoców może stanowić szklanka soku. Stanowisko to pokrywa się także z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Więcej o:
Copyright © Agora SA